Đề xuất vận hành của một Chuyển đổi số

Chuyển đổi số hiện tai đang sơ khai, nên chưa có các framework, tools chuẩn, tuy nhiên chuyển đổi số không thể thiếu đổi mới sáng tạo, và cũng cần được quản trị như một khởi nghiệp bên trong doanh nghiệp (gọi spinoff), vì thế có thể sử dụng famework & tools của đổi mới sáng tạo và cách vận hành startup cho một chuyển đổi số.
 
AdvertisementADS

Các doanh nghiệp lớn, vừa, đã có nền tảng, có nhiều nguồn lực, hãy tạo Vườn ươm (Incubator) để thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi từ bên trong doanh nghiệp, và sử dụng sáng tạo mở (open innovation) để tìm kiếm giải pháp tốt nhất, để thực hiện các thử nghiệm cho các sáng kiến chuyển đổi nhanh nhất. Các spinoff/startups đó sẽ dần lớn nhờ dựa vào những nguồn lực vốn có của doanh nghiệp, thúc đẩy và lớn mạnh dần trở thành các thành phần chuyển đổi số của doanh nghiệp, cứ như thế cho đến khi doanh nghiệp được chuyển đổi hoàn toàn, và vẫn luôn duy trì đổi mới sáng tạo liên tục. ĐÓ CŨNG LÀ LÝ TÔI LUÔN DÙNG CỤM TỪ: KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ. Tôi nói không phải chỉ cảm quan, lý thuyết, mà 03 năm nay tôi đã theo đuổi theo hướng này, và nhận thấy có hiệu quả nhất định, dù một chuyển đổi số có vòng đời ít nhất 5 năm mới kiểm nghiệm được, nên tôi chưa thể khẳng định tính chắc chắn, nhưng đây là một đề xuất mà tôi đang trải nghiệm và thấy được ngày một tốt lên. 

1. Tại sao phải Incubator và phải từ các spinoff mà không trực tiếp chuyển đổi số từ các bộ phận của doanh nghiệp? 

- Tại vì văn hoá không thể thay đổi ngày một, ngày hai, cần ươm tạo các nhóm có tinh thần khởi nghiệp, tinh thần đổi mới sáng tạo, các nhóm này gắn kết bên trong doanh nghiệp nhất định nhưng có tính độc lập như một startup, để kế thừa nguyện vọng của tập thể, phù hợp lực chuyển đổi bên trong. 

2. Tại sao spinoff mà không phải startup? 

- Tại vì các thử nghiệm đổi mới sáng tạo phải gắn với tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược của doanh nghiệp, nếu không sẽ như việc đầu tư mạo hiểm mà thôi, chỉ đầu tư các startup ngoài mà chưa có sự chuẩn bị bên trong thì sẽ không theo được mục tiêu chuyển đổi số, cũng như khả năng chuyển đổi của doanh nghiệp.

3. Tại sao có thể sử dụng framework của đổi mới sáng tạo cho chuyển đổi số?

- Chuyển đổi số cái đích đến là một mô hình kinh doanh mới, mang tính đổi mới sáng tạo, vì thế đổi mới sáng tạo là một khâu đầu tiên trong tiến trình chuyển đổi số, cũng là khâu quan trọng nhất trong chuyển đổi số, tuy nhiên đổi mới sáng tạo này gắn với những gì doanh nghiệp đang có, đang tồn tại, từ mô hình lợi nhuận, mạng lưới, cấu trúc, quy trình, sản phẩm,... nên có cũng phải kết hợp với cách vận hành của một startup.

AdvertisementADS

4. Tại sao đã có Spinoff trong doanh nghiệp nuôi dưỡng bởi Incubator, lại cần thêm Sáng tạo mở?

- Kể cả Nasa, khi thực hiện các dự án đổi mới sáng tạo, hay các hãng lớn, đều sử dụng sáng tạo mởi để có thể tận dụng được công nghệ, giải pháp tốt nhất đã tồn tại, rút ngắn được thời gian, chi phí và có đổi sánh trong thử nghiệm, có cái nhìn ngoài “chiếc hộp”.

5. Đo lường thành công của môti chuyển đổi

Về tiến trình hãy sử dụng các tiêu chí đo lương của một startup, và của riêng doanh nghiệp dựa trên mục tiêu chiến lược chuyển đổi.

(Fb Dương Trọng Hải)

AdvertisementADS