Ecommerce

Ecommerce...

12/08/2020
Một câu hỏi được đặt ra trong quá trình mình hỗ trợ các bạn bán hàng trên các sàn TMĐT nhu sau: 2 tỷ doanh số thì cần mấy người chăm sóc khách hàng trên Shopee? Bài viết này sẽ giải đáp phần nào quy trình cần bao nhiêu người để hỗ trợ trong quá trình bán hàng và các thành tố khác cộng lại.
06/08/2020
Covid vẫn đang bùng phát khủng khiếp trên toàn thế giới, chờ đợi một đợt suy thoái phá sản hàng loạt công ty ở Việt Nam. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội xóa cờ chơi lại ván mới của rất rất nhiều người nếu nắm được cơ hội.
Advertisement ADS