Loại trừ những khách hàng đã nhắn tin và like bài

Bài này chi sẻ đến cho các anh em newbie thôi nhá, chứ anh em chạy lâu rồi đừng vào chửi em là diễn giả này nọ là được ạ !
 
AdvertisementADS

Nhằn để tránh hiển thị lại những khác mà đã nhắn tin với page thì làm như này nhé !

B1: Vào phần Đối tượng trong trình quản lý quảng cáo.

B2: Tạo đối tượng chọn Đối tượng tùy chỉnh chọn Trang Facebook > click Tiếp

​B3: chọn Trang mà bạn đang chạy, Chọn Sự kiện

 • Những người đang thích Trang của bạn
 • Gồm những người đang thích Trang của bạn trên Facebook. Đối tượng này sẽ không có những người bỏ thích Trang của bạn.
 • Mọi người đã tương tác với Trang
 • Bao gồm những người đã truy cập Trang hoặc nhấp vào một nút kêu gọi hành động trên bài viết hoặc quảng cáo của bạn, ví dụ như bày tỏ cảm xúc, chia sẻ, bình luận, nhấp vào liên kết hoặc vuốt thẻ quay vòng.
 • Bất kỳ ai đã truy cập Trang của bạn
 • Đối tượng này bao gồm bất kỳ ai đã truy cập Trang của bạn, bất kể hành động họ thực hiện.
 • Những người đã tương tác với bài viết hoặc quảng cáo bất kỳ
 • Bao gồm những người đã thực hiện hành động trên bài viết hoặc quảng cáo của bạn, ví dụ như bày tỏ cảm xúc, chia sẻ, bình luận, nhấp vào liên kết hoặc vuốt thẻ quay vòng.
 • Những người đã nhấp vào nút kêu gọi hành động bất kỳ
 • Bao gồm những người đã nhấp vào một nút kêu gọi hành động trên Trang của bạn, ví dụ: "Liên hệ với chúng tôi" hoặc "Mua ngay".
 • Đối tượng này chỉ bao gồm những người gửi tin nhắn đến Trang của bạn.
 • Những người đã lưu Trang của bạn hoặc bài viết bất kỳ
 • Điều này chỉ bao gồm những người đã lưu Trang hoặc bài viết trên Trang của bạn.

Nhưng ở đây bạn chỉ cần trọn "Những người đã gửi tin nhắn cho Trang của bạn".

AdvertisementADS

B4: Click "Thêm Nhiều Người Hơn " và làm tương tự B3 nhưng chọn "Những người đã tương tác với bài viết hoặc quảng cáo bất kỳ"

B5: Giữ chân bạn để theo ngày mà bạn thích: có thể là 14, 30 ngày

B6: Tên đối tượng và lưu vào.

B7: khi lên camp thì trong phần nhóm: có Đối tượng tùy chỉnh và bạn chọn cái vừa tạo xong, ở bên phải nó sẽ có mục chọn và chọn là loại trừ nó!

(Fb Nguyễn Tuấn Anh)

AdvertisementADS