Một người làm content Marketing là làm gì?

Content marketing, đơn giản là sử dụng content để phục vụ cho mục đích marketing. Bạn cần biết content đó hướng đến điều gì. Do đó, bạn cần coi marketing nền tảng như môn học đại cương trước khi bắt đầu học tiếp môn chuyên ngành về viết lách.
 
AdvertisementADS

Một người làm content Marketing là làm gì?

- Lên được kế hoạch nội dung triển khai theo chiến dịch (thời gian từ 3-6 tháng, tối thiểu, hoặc hơn)

- Nghiên cứu và phỏng vấn các bộ phận liên quan để tìm kiếm insight khách hàng để sản xuất các nội dung phù hợp

- Phối hợp các bộ phận liên quan để sản xuất nội dung theo kế hoạch đã đề ra (như thiết kế - digital marketing...)

- Viết đa dạng và hiệu quả các nội dung chuyên sâu (tài liệu doanh nghiệp, thông tin sản phẩm, blog, bài PR...) và các nội dung sáng tạo (tagline, slogan, social media post, video...). Thực ra ở các doanh nghiệp thì công việc của copywriter hay được gọi chung trong JD của content marketing

- Làm việc với các đối tác như agency, Đài truyền hình, KOLs...

AdvertisementADS

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả của nội dung trong tổng thể chiến dịch marketing

...

Nhìn danh sách công việc yêu cầu của một người làm content marketing trong doanh nghiệp, chắc hẳn bạn sẽ thay đổi suy nghĩ rằng họ chỉ ngồi viết các post facebook hoặc viết những bài blog tư vấn khách hàng chứ?

Nhiều bạn đến với khoá học content marketing của mình với mong muốn nâng cao thu nhập, và họ chấp nhận rằng phải nâng cao kỹ năng của mình trước đã. Trong đó, không chỉ có kỹ năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, mà còn có tư duy vững chắc về marketing.

Content marketing, đơn giản là sử dụng content để phục vụ cho mục đích marketing. Bạn cần biết content đó hướng đến điều gì. Do đó, bạn cần coi marketing nền tảng như môn học đại cương trước khi bắt đầu học tiếp môn chuyên ngành về viết lách.

(Cre: Hoàng Hạnh)

AdvertisementADS