Share tut làm Via bị hạn chế xác minh danh tính

Giờ cứ chạy quảng cáo là bắt XMDT, nhưng đôi khi chúng ta cần chủ động cho nó bị XMDT để làm "Tích xanh" cho via nó khỏe. Sau đây là một trong rất nhiều cách anh em có thể tham khảo và test nhé. Mình đã và đang làm tỉ lệ >70% áp dụng trên các loại via Cổ Trâu nhất (Via Phi, Via Brazil). Các nước khác anh em có thể tự test.
 
AdvertisementADS

Bước 1: Chuẩn Bị IP Việt hoặc Proxy ngoại dính Spam để Login Via. Check tại: whoer.net

Bước 2: Tạo User Chrome mới. Login Via vào trình duyệt:

- Truy cập ngay: www.facebook.com/pe vào trình quản lý quảng cáo

- Truy cập: Business Setting để tạo BM hoặc tại link: www.business.facebook.com/overview

- Thông tin BM: Tên BM = Tên Via, Email xác minh BM

Bước 3: Xác nhận Email doanh nghiệp. Xong đóng Chrome để chờ 3-6h sau vòa check.

Sau khi tạo BM lần 1, đối với các tài khoản New thì sẽ Die XMDT sau 3 - 6h tới >70%. Nhưng đối với các tài khoản Cổ thì chỉ die >20%

Bước 4: Sau 3-6h, Fake IP bằng HMA hoặc Proxy và truy cập lại User Chrome để tạo tiếp BM thứ 2. (Để gia tăng tỉ lệ bị Die XMDT, chúng ta có thể đăng nhập Via trên 1 trình khác để tạo BM 2)

Sau khi tạo BM lần 2 thì có tới >70% Via sẽ bị hạn chế XMDT trong 24h và chúng ta sẽ vào XMDT cho via.

KeyWord chính: "IP Spam", "Bất thường liên quan tới quảng cáo", "Trình duyệt"

AdvertisementADS

Ưu Điểm 

• Bị Die XMDT chứ không bị Die 902.

• Cách làm này kháng về có tích xanh

Nhược Điểm

• Tốn thời gian

• Khả năng bị Checkpoint 956

• Với 1 số loại Via trâu thì vẫn không bị Die, lúc này lấy ra Set Camp là ngon.

Chúc anh em sẽ làm cho Via của mình hạn chế hết XMDT rồi cho một loạt tích xanh nhé. Có gì không hiểu anh em comment!

 

(Fb Le Xuan Tien)

AdvertisementADS