Xây dựng kênh bán hàng B2B: Được hay không?
30/10/2020
Khác với B2C, khách hàng B2B có những đặc thù riêng biệt và cần thời gian nuôi dưỡng, tương tác lâu dài. Quá trình nhận biết thương hiệu cho đến khi họ ra quyết định mua hàng là một quá trình phức tạp và trải qua rất nhiều bước. Chính vì vậy, việc xây dựng các kênh bán hàng không chỉ tăng mức độ awareness cho khách hàng mà còn là một phần tất yếu trong quá trình làm thương hiệu.
AdvertisementADS