Bạn có thể chỉ mình cách bắt trend không?
20/05/2021
Mình có một cái brief sơ sơ bên dưới & muốn tìm cách bắt trend nhưng vì đầu óc quá tối tạo nên mãi mà vẫn chưa nghĩ ra. Các bạn có thể hiến kế giúp mình đc ko?
AdvertisementADS