Facebook update - BM die - Vài điều chú ý
15/09/2020
FB update, Mark ngáo reach láo nhưng vẫn chưa là gì với nỗi sợ hãi vì die BM. BM die bây giờ muốn kháng phải xác minh danh tính con via, nếu share qua via đã xác minh danh tính thì bị xác minh doanh nghiệp. Vậy đâu là cách để hạn chế vấn đề này.
AdvertisementADS