Lại nói về Internal link và Call To Action (CTA)
01/06/2021
Làm SEO ai mà không biết Internal Link trong SEO. Nhưng có người thì quá hàn lâm đến độ phải đếm xem trong 1 bài thì cần bao nhiêu Internal Link là đủ? Internal Link này thì nên dùng loại Anchor Text gì thì hợp lý? Còn có người thì lại không hiểu về Internal Link mà không quan tâm và chả để ý đến nó, cứ viết đó cho xong, chèn vài cái link cần SEO vào thì lại xong rồi, không cần phải tính toán và suy nghĩ gì cả?
AdvertisementADS