Câu chuyện lựa chọn và trải nghiệm nghề trái ngành của mình như thế nào?
22/05/2021
Hôm vừa rồi mới được join vào group, tình cờ đi ngang qua bài post của bạn XXX về hành trình bước vào con đường làm freelancer từ thời sinh viên, máu viết lách trong người mình lại nổi lên nên muốn chia sẻ về câu chuyện lựa chọn nghề trái ngành của mình.
AdvertisementADS