Checklist đào tạo nhân viên Content cho người không chuyên
18/03/2021
(Lượt sơ các checklist cần đạo tạo để nhân viên content làm việc hiệu quả)
Phát hiện Check list 7 tiêu chí tạo ra một tiêu đề đáng tiền cho người bán chữ
24/11/2020
Nếu Bạn nặn ra được tiêu đề đảm bảo cả 7 yếu tố trong check list trên thì khả năng cao bạn sẽ có được một bài viết có giá! Mình thường dành đến cả nửa tiếng, thậm chí cả tiếng đồng hồ cho một cái tiêu đề bài viết bán hàng. Vì mình biết mình chuẩn bị đốt tiền cho nó!
AdvertisementADS