Checkpoin là gì? Giải quyết nỗi sợ checkpoint khi dùng Facebook
05/08/2020
Checkpoin là gì? Checkpoint chính là một cơ chế bảo mật của Facebook. Nó được thiết lập để bảo vệ người dùng khỏi bị tấn công cũng như bảo vệ cho tài khoản Facebook của bạn không bị đăng nhập trái phép từ những người lạ, người xấu.
AdvertisementADS