Tăng chuyển đổi trong cùng một mức chi tiêu quảng cáo với Landing Page
08/08/2020
Landing Page hiệu quả không? Theo mình là quá ngon, nếu như Anh Em có một chiến lược khai thác tốt! Hiện nay, việc tự build một landing page đã quá đơn giản, có rất nhiều nền tảng hỗ trợ và nhiều đơn vị cung cấp với mức giá khá tốt như ladi page, simple page,...
AdvertisementADS