Tại sao doanh nghiệp của ta mãi không chịu lớn???
08/05/2021
Đây là một trong những câu hỏi nhức nhối mà mình luôn tự hỏi bản thân trong suốt những năm tháng vừa qua. Bởi lẽ doanh nghiệp của mình hoạt động được gần 4 năm rồi, nhưng chỉ nằm ở mức khá của ngành mà thôi.
AdvertisementADS