Những lưu ý nhỏ khi bạn chọn sản phẩm bán trên Sàn
30/05/2021
- Sản phẩm là cốt lõi của mọi thứ như bán đc bao nhiêu, lời lãi thế nào, dễ làm hay ko... lấy sản phẩm làm trung tâm và vạch ra các modul như khách hàng, chiến lược bán hàng, hướng mkt, media ( ảnh, video ) content, từ khóa.... sau đó giải quyết từng vấn đề
AdvertisementADS