08/06/2021
KHi gặp kiểu khách hàng kén chọn, nhân viên bán hàng cảm thấy chán ngán cũng là chuyện bình thường. Thực ra những khách hàng kén chọn là những khách có tâm lý muốn được coi là thượng khách. Chỉ cần nắm được tâm lý này của khách hàng, bạn sẽ có cơ hội biến họ thành những khách hàng tiềm năng.
Advertisement ADS