Đề xuất vận hành của một Chuyển đổi số
26/05/2021
Chuyển đổi số hiện tai đang sơ khai, nên chưa có các framework, tools chuẩn, tuy nhiên chuyển đổi số không thể thiếu đổi mới sáng tạo, và cũng cần được quản trị như một khởi nghiệp bên trong doanh nghiệp (gọi spinoff), vì thế có thể sử dụng famework & tools của đổi mới sáng tạo và cách vận hành startup cho một chuyển đổi số.
AdvertisementADS