4 năng lực quan trọng của một công ty
19/05/2021
Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp không nằm ở con người, cấu trúc, công nghệ hay chiến lược.. Bởi vì những điều ấy đều thay đổi qua thời gian. Khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp nằm ở việc doanh nghiệp đó có phát huy tốt các năng lực quan trọng của mình hay không.
Làm Marketing là làm gì? Có những kiểu công ty nào?
12/01/2021
Marketing là làm gì vậy hả con? Là đi làm quảng cáo, phát tờ rơi các kiểu đấy hả?
AdvertisementADS