Content hay + Target chuẩn mà sao vẫn không ra đơn?
27/07/2020
Định nghĩa như thế nào là content hay? Với quan điểm của cá nhân mình, content marketing hay là content phải bán được hàng. Còn viết cỡ giáo sư, tiến sĩ, giải nobel văn học các kiểu mà viết không ra đơn thì cũng vứt. Cho nên, bạn sẽ không thể khẳng định content đó là “hay” khi chưa bán thử.
AdvertisementADS