Content Writer với Copy Writer: 1 hay 2, 2 hay 1?
20/10/2020
Có lần đứa em trong nghề hỏi mình: “Ủa anh ơi, em thấy bây giờ đăng tuyển thì toàn ghi là tuyển Content Writer, nhưng vào làm thì cái gì cũng viết. Mà em nhớ Copy Writer cũng là người viết luôn, vậy rồi ai là ai? Ai làm gì? Loạn não lah”.
AdvertisementADS