Bạn mở cửa hàng thì xưa rồi - khách hàng sẽ đến!
18/11/2020
Tôi bắt đầu viết những điều này khi ít phút nữa là bước sang 24h. Gần đây khi làm công việc mình yêu thích, tôi quên cả thứ, ngày, tháng… Tranh thủ khi đọc inbox và comment của mọi người, tôi nhận thấy có một vài vấn đề chung cho người mới bắt đầu. Xin trích dẫn 1 câu hỏi đại loại như sau: “em chuẩn bị mở một của hàng bán nước ép, chị cho em xin góp ý nhé”
AdvertisementADS