Trải nghiệm khách hàng (CX) và Customer Success khác nhau như thế nào?
26/04/2021
Dạo này bước ra đường, lên Facebook, đi nhậu, cafe, tham gia workshop, học trò hỏi … đi đâu cũng nghe từ ngữ hơi TRENDY là TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG( Customer Experience) … nó là một khái niệm, là cách tiếp cận tốt nhưng nếu hiểu rõ một cách cặn kẽ, thấu đáo, đúng bản chất thì giúp bạn thực hiện nó tốt hơn.
AdvertisementADS