Xin nghỉ việc để tập trung làm Etsy ngay giữa đại dịch
16/05/2021
Bỏ qua lời mời gọi với mức lương hấp dẫn từ một cty lớn, không hiểu sao lúc đấy e lại có đủ dũng khí xin nghỉ việc để tập trung làm Etsy ngay giữa đại dịch, nhưng rồi vấp phải những lời nói ngay từ đầu hành trình với Etsy
AdvertisementADS