[The series Psychology in Ads] – Phần 1: Tâm Lý Đám Đông
03/11/2020
Mình thích tìm điểm chung của Tâm lý học với công việc hiện tại: Content Creator. Đó là điểm khởi đầu cho The series of Psycho in Ads – loạt bài phân tích về các loại hình tâm lý khác nhau và ứng dụng của nó trong ngành quảng cáo.
AdvertisementADS