Mấy chuyện vặt về Data
06/08/2020
Có 2 câu chuyện có liên quan đến data trong kinh doanh đã giúp mình chuyển nghề từ một kỹ sư phần mềm sang công việc của một Digital Marketer trong suốt gần 10 năm qua.
AdvertisementADS