Content của bạn đúng giá bao nhiêu?
11/11/2020
Làm nghề đã nhiều năm, rất nhiều lần mình đọc được các tâm sự trải lòng của các bạn content, cùng các uất ức “đừng bán rẻ chất xám” của những người làm nghề viết. Vậy, content của bạn lẽ ra nên bán ĐÚNG giá bao nhiêu, và cách CHỌN GIÁ ĐÚNG như thế nào.
AdvertisementADS