AIDA bất biến và các vấn đề liên quan giữa ETC – OTC
04/04/2021
Anh ơi , làm hàng ETC đơn và ETC thầu có khác gì với làm hàng OTC không , chứ em cũng muốn tham gia lĩnh vực anh nói mà thấy có vẻ bí ẩn quá?
AdvertisementADS