07/05/2021
Vừa hết tháng 4, mình tổng kết lại tình hình kinh doanh nên cũng muốn chia sẻ một chút với mọi người để mọi người cùng có động lực.
07/05/2021
Chào các bro, sau một thời gian bán hang trên Etsy và đã đạt được một số mục tiêu nho nhỏ, mình sẽ chia sẻ với các bạn về các mốc quan trọng khi bán hang trên Etsy
Advertisement ADS