Etsy: Học hỏi cách giữ tài khoản
04/03/2021
Hi All, nhiều bạn chắc account bị deactivated, mình cũng vậy, tk chính chủ, ngoài lý do hiển nhiên ( TM, copyrights) thì vô vàn lý do để tài khoản bị die. Với nhiều người thì không hiểu lý do ở đâu, có nhiều bạn kêu là không làm gì sai thì sẽ không bị vô hiệu hóa, uh thì sai nhưng không biết sai ở đâu.
AdvertisementADS