Content hài hước: Sao chúng ta lại không biết cười?
02/04/2021
Hôm nọ có nói chuyện với 2 bạn ở trong group này về chủ đề content hài hước, bắt trend...xong mình viết 1 tút "ngắn ngắn". Nay thấy câu like vui quá nên chỉnh sửa lại chút ít bê sang bên này câu tiếp. Văn phong chập chờn, chống chỉ định đàn ông đang cho con bú, thanh niên nghiêm túc và trẻ em trên 60 tuổi nhé.
AdvertisementADS