Index Entity - Bí mật 97% anh em SEOER khát khao được biết
14/04/2021
Làm SEO, vấn đề index backlink từ web 2.0, Social , đa số các bác bây giờ gọi là Entity vẫn còn là bí mật với đa số anh em làm SEO. Rất nhiều bác làm Social Entity ra và không thể index được, do đó không thấy hiệu quả.
AdvertisementADS