Influencer Marketing: Người nổi tiếng bị scandal thì ảnh hưởng tới ai?
27/05/2021
Influencer marketing - Thuật ngữ quen thuộc của giới truyền thông nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng biết. Đây là hình thức sử dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng để PR - Quảng cáo - Marketing cho sản phẩm/ thương hiệu nào đó.
KOL và Influencer có phải là một?
24/11/2020
Mình vô tình lạc vào trang Vietnam Booking KOLs. Và sau một hồi lang thang mình thoát ra, tại thấy quải chè đậu quá. Nơi ấy, mình nhận thấy ai cũng tự xưng là KOL, thuật ngữ KOL sử dụng vô tội vạ từ người tuyển dụng đến người ứng tuyển.
AdvertisementADS