Lý do khiến quảng cáo instagram chưa hiệu quả?!
13/09/2020
Quảng cáo instagram bạn đã thực hiện chưa? Việc thực hiện rồi có thực sự đem lại hiệu quả như bạn mong muốn? Bài viết này sẽ đề cấp đến một số vấn đề khi quảng cáo instagram
Sự khác biệt giữa instagram ads và Facebook Ads
05/09/2020
Với việc instagram là một mạng xã hội thuộc Facebook, nên đa phần các nhà kinh doanh thường hay coi quang cáo instagram và facebook là một. Vì lý do này nên các nhà quảng cáo trên facebook hay áp dụng các chiến thuật, chiến lược hay các công thức của fb để áp dụng trực tiếp lên trên instagram.
AdvertisementADS