Lại nói về Internal link và Call To Action (CTA)
01/06/2021
Làm SEO ai mà không biết Internal Link trong SEO. Nhưng có người thì quá hàn lâm đến độ phải đếm xem trong 1 bài thì cần bao nhiêu Internal Link là đủ? Internal Link này thì nên dùng loại Anchor Text gì thì hợp lý? Còn có người thì lại không hiểu về Internal Link mà không quan tâm và chả để ý đến nó, cứ viết đó cho xong, chèn vài cái link cần SEO vào thì lại xong rồi, không cần phải tính toán và suy nghĩ gì cả?
Liên kết nội bộ (internal link) đi thế nào cho hiệu quả?
14/07/2020
Liên kết nội bộ (Internal Link) có vai trò quan trọng đến việc xếp hạng từ khóa, nó không chỉ để tối ưu bài viết mà còn có vai trò điều điều hướng người dùng và dẫn đường cho Google Bot.
AdvertisementADS