Người viết kiếm sống: Viết để làm gì?
07/09/2020
“Người viết kiếm sống” là một trong số ít cuốn sách mà mình đọc đi đọc lại. Vì có những đoạn tâm đắc, đồng cảm. Bản thân mình theo nghề chưa dc bao lâu. Nhưng cũng đủ để thấm thía những gì tác giả chia sẻ.
AdvertisementADS