Kinh doanh nhỏ có nên làm thương hiệu được không?
05/05/2021
Câu trả lời là KHÔNG! Vì tốt nhất cứ lo bán hàng và kiếm tiền đi đã. Khi nào muốn hướng tới sự bền vững thì làm sau. Còn nếu vẫn kiên quyết muốn làm thì tốt thôi. Vẫn làm được.
AdvertisementADS