26/05/2021
Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân; rất mong nhận được sự góp ý của những anh/ chị có kinh nghiệm.
24/11/2020
Mình vô tình lạc vào trang Vietnam Booking KOLs. Và sau một hồi lang thang mình thoát ra, tại thấy quải chè đậu quá. Nơi ấy, mình nhận thấy ai cũng tự xưng là KOL, thuật ngữ KOL sử dụng vô tội vạ từ người tuyển dụng đến người ứng tuyển.
Advertisement ADS