Kỹ thuật chốt đơn khó - Phần 1
20/07/2020
Kiểu khách này sẽ khiến bạn học được rằng: Khi khách bắt đầu hỏi về dịch vụ hậu mãi, nghĩa là đang suy nghĩ về những vấn đề sau khi mua hàng. Chỉ cần bạn cho khách thấy những cái lợi sau khi mua sản phẩm thì đơn hàng sẽ nhanh chóng được chốt.
AdvertisementADS