Life Time Value - Giá trị trọn đời của khách hàng: Hiểu rõ và áp dụng trên sàn TMĐT
31/10/2020
Chi phí cho hiển thị sản phảm của bạn càng ngày càng cao , từ việc đấu thầu từ khóa trên shopee, tiki cho đến việc cạnh tranh traffic tìm kiếm tự nhiên ngày càng khó. Ai cũng đều biết rằng việc chăm sóc một khách hàng cũ sẽ tốt hơn nhiều việc tìm ra được một khách hàng mới.
AdvertisementADS