15 ngày xử lý lỗ hổng đội ngũ bán hàng cho công ty vừa và nhỏ
06/09/2020
Sai lầm lớn nhất của công ty vừa và nhỏ là không xử lý cái gốc nhưng muốn cái ngọn phải xanh. Sai lầm thứ hai là đi bắt chước mọi thứ của những công ty đã chuyên nghiệp, đã lớn nên cứ loay hoay miết mà không giải quyết được vấn đề động lực và năng lực của đội ngũ bán hàng.
AdvertisementADS