Tản mạn về tương lai mô hình chuỗi
28/07/2020
Những năm trở lại đây ở Việt Nam (với thế giới là vài chục năm), các mô hình chuỗi nổi lên với ưu thế về khả năng tăng trưởng quy mô thần tốc. Mô hình chuỗi là một mô hình luôn phổ biến khi khởi nghiệp đặc biệt trong ngành F&b...
AdvertisementADS