Hiệu Ứng Mỏ Neo Và Cách Áp Dụng Hiệu Quả Trong Kinh Doanh
22/05/2021
Hiệu Ứng Mỏ neo là một trong những hiệu ứng có thể giúp cho doanh số và tạo ra một nguồn thu cực tốt dựa trên tâm lý “ phi lý trí” của con người mình. Chúng ta cùng Max hiểu thêm về hiệu ứng mỏ neo ngày hôm nay nhé.
AdvertisementADS