4 năng lực quan trọng của một công ty
19/05/2021
Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp không nằm ở con người, cấu trúc, công nghệ hay chiến lược.. Bởi vì những điều ấy đều thay đổi qua thời gian. Khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp nằm ở việc doanh nghiệp đó có phát huy tốt các năng lực quan trọng của mình hay không.
10 câu hỏi kiểm tra năng lực Sales Leader
17/08/2020
Mùa Covid thứ hai, trong quá trình bế quan luyện công, tự nhiên muốn gửi bài test năng lực Sales Leader cho mọi người test thử ^^
AdvertisementADS