Đôi khi thị trường viết lách cảm thấy nhức nhối, thậm chí tạp nham
04/05/2021
Thị trường viết lách, có đôi lúc khiến người ngoài cảm thấy nhức nhối và thậm chí là “tạp nham”. Xào xáo, sao chép, "trích dẫn" thậm chí không ghi nguồn, biên chỗ này một chút, tút tát chỗ kia bê vào một chút, đổi lại tiêu đề, thế là cho ra đời một “thành phẩm” mới.
AdvertisementADS