15 bí mật mà người làm Marketing phải biết!
29/05/2021
Thứ 1: Khách hàng là yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của doanh nghiệp. Khách hàng quan trọng hơn ý tưởng kinh doanh, công nghệ, tài chính, quản lý... Marketer cần tạo và giữ được mối quan hệ với khách hàng.
11 điều sống còn mà một marketer cần phải biết
26/05/2021
Siêu sao marketing nắm rõ sự biến động của cầu. Không giống những người "non gan", siêu sao marketing không giảm giá khi lượng cầu giảm. Họ không phải là người đầu tiên trong ngành đứng ra giảm giá. Họ lập và thực hiện kế hoạch tăng thị phần thông qua việc bán nhiều sản phẩm hơn, bán được giá hơn chứ không phải giảm giá thấp hơn đối thủ.
AdvertisementADS