Ngưng sử dụng phễu Marketing
21/11/2020
Các marketer từ lâu đã sử dụng phễu marketing nổi tiếng (funnel metaphor) để tư duy về các điểm chạm. Người tiêu dùng sẽ bắt đầu ở miệng phễu với nhiều thương hiệu trong tâm trí, thu hẹp dần rồi đưa ra lựa chọn cuối cùng.
AdvertisementADS