Những QUY LUẬT BẤT BIẾN của tôi khi viết Content
11/06/2021
Chia sẻ nhỏ... ngắn gọn.... súc tích về những đúc kết sau khi viết Content 3 năm liền
Quy luật: Sức mạnh của một thương hiệu tỷ lệ nghịch với quy mô thị trường của nó
05/08/2020
Các nhà tiếp thị thường nhầm lẫn sức mạnh của thương hiệu với doanh số bán ra từ thương hiệu đó. Nhưng doanh số không chỉ làm hàm số của sức mạnh của một thương hiệu. Doanh số còn làm hàm số thể hiện sức mạnh hay sự yếu kém trong khả năng cạnh tranh của một thương hiệu
AdvertisementADS