Mình sản xuất nội dung như thế nào?
18/03/2021
Dọn tủ thấy cuốn sổ này, viết vội trong lần đi công tác Sài Gòn nhân dịp khai trương thương hiệu bánh Nhật Bản ở Aeon Mall Tân Phú. Nhiệm vụ chính của mình trong chuyến công tác đó là, ngoài điều phối sự kiện, làm việc với thiết kế người Nhật, còn bao thầu nguyên tất cả những thứ thuộc về chữ, nói tóm lại là sản xuất nội dung.
AdvertisementADS