10 sai lầm của Seller Shopee
26/05/2021
Từ nhìn nhận của doanh nghiệp mình và đa số các seller khi làm trên Shopee, có rất nhiều sai lầm mà khi đã trải nghiệm gây tổn thất tài chính mới nhận ra mức độ quan trọng của nó. Vậy những seller nào đang gặp phải mà muốn tồn tại và phát triển thì cần phải cải thiện ngay.
AdvertisementADS