Làm những việc đúng hay bạn làm những điều đúng?
05/05/2021
Doing things right or doing the right things (Tạm dịch là: Làm những việc đúng hay bạn làm những điều đúng?). Bạn đang bước vào cuộc đua từ Thanh Hóa đến Hà Nội. Bạn chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nghỉ ngơi đầy đủ và bước vào cuộc đua hết tốc lực. Đến nửa đường bạn bỗng nhiên phát hiện ra mình đang ở Nghệ An???….
Thuốc lào và những dòng suy tư võ hình, võ ý, võ đạo
05/05/2021
Võ hình, võ ý, võ đạo. Đây là định nghĩa của riêng tôi nếu các võ giả có đọc đường đừng chấp nhất vì bản thân tôi không phải người học võ, chỉ muốn mượn võ để nói lên ý mình. Với tôi có 3 loại hình thức của Võ: Võ Hình, Võ Ý, Võ Đạo.
Thuốc lào và những dòng suy tư bạch miêu quân đoàn và văn hóa
05/05/2021
Qua bài viết mong muốn các bạn hiểu về cách thức vận hành của văn hóa để cho mỗi chúng ta dù ở cương vị nào cũng góp một phần vào xây dựng nên các gia đình, doanh nghiệp, tập thể có nền văn hóa mạnh.
AdvertisementADS